Monday, November 26, 2007

Græshoppegeneration #2

Jeg synes, at 68-generationen er den første generation af unge, som for alvor prøvede at få vores verden til at gå en anden og bedre vej og gjorde oprør mod materialisme. Problemet er jo bare, at det var en meget lille kerne, som virkelig gjorde oprør mod de herskende normer og prøvede at definere et alternativ til flertallets dødskultur. Til gengæld kan man jo godt hævde at mange, som også er født samtidigt med de få, som gjorde oprør, i den grad har fået skrabet til sig på bekostning af de følgende generationer, som naturligvis også har avlet nogle få sande oprørere. Og uanset, hvordan man vender og drejer den, så har den havende livsform altid haft flere tilhængere end den værende livsform.

Friday, November 23, 2007

Græshoppegeneration #1

Jeg synes, at græshoppegenerationen er et godt udtryk. Det skal bare udvides til at dække individer fra flere forskellige generationer, både efterkrigsgenerationen, nå-generationen m.m.. Det er for mig mere en mentalitet, som beskriver menneskers grådighed og materialistiske egotrip. Der er jo nogle mennesker, som ikke kan få nok. De skraber til sig og dyrker penge som gud og de findes allesteder og det ændrer sig nok aldrig, ikke før jorden er gået under.

Wednesday, November 07, 2007

Digt til min søn #1

Vejen til sig selv
Er en besværlig proces
Og alligevel
Da du altid er dig selv
Bag ved alle rollerne

Og husk at alle
Valg har konsekvenser
På kort og langt sigt
Nogle negative og
Andre positive

Sådan er livet
Svinger fra minus til plus
Igen og igen
Tro på din indre stemme
Og du kan leve fuldt ud

Din vej vil være
Fuld af frihed og ansvar
Hinsides ondt og godt
Tænk stort og tro på dig selv
Tillykke med de atten