Friday, April 30, 2004

Statusnervøsiteten
Den evige jagt på succes og anerkendelse. Ængstelige sammenligninger med naboen, kollegaen eller de gamle skolekammerater. De er alle klassiske symptomer på den mest udbredte lidelse, som plager vores samfund i dag, men bare rolig. Den kan kureres med maleren Købke og en portion filosofi, mener den britiske forfatter Alain De Botton, der lige har udgivet en bog om emnet. I forordet på bogen skriver han: I den voksne tilværelse er vores liv defineret af to store kærlighedshistorier. Den første, historien om vores jagt efter seksuel kærlighed, er velkendt og ofte beskrevet. Den anden, historien om vores jagt på kærlighed fra omverdenen, er en mere hemmelig og skamfuld historie, men den er ikke mindre intens end den første.

Wednesday, April 28, 2004

Kvinder går efter faderkopier
En ny undersøgelse viser ifølge online-magasinet NewScientist, at kvinder ofte vælger mænd, der ligner deres fader, selv hvis kvinderne er adopterede. Undersøgelsen viser også, at chancen er endnu større, hvis fædrene er meget følelsesmæssigt varme. Forskerne har længe haft en fornemmelse, at ægtefæller ligner hinanden, hvilket også ses hos mange dyrearter. Og par, der ligner hinanden, har også en større chance for at have fælles gener, hvilket ifølge forskerne kan have en gavnlig effekt.

Monday, April 26, 2004

En ny kristendom
John Selby Spong tror ikke på en overnaturlig Gud og på, at Jesus er hans jordiske inkarnation, der døde for vores synders skyld eller for den sags skyld på Jesu opstandelse og himmelfart. Han tror ikke på en straffende fadergud, der holder øje med om vi overholder de ti bud eller at vi mennesker fødes i synd. Spong anses det meste i Bibelen for at være myter og metaforer og et udtryk for vores egen angst og rædsel for ensomhed og en meningsløs tilværelse. Han ønsker en ny tro, der er tolerant og glad. En som udnævner Gud til selve livets kilde og som ligestiller alle mennesker, uanset køn, race og seksuel observans.

Saturday, April 24, 2004

Alle Tiders Største Dansker
I knap en måned har Berlingske Tidendes læsere diskuteret og stemt på, hvilken dansker, der skal have titlen. H. C. Andersen fører tæt forfulgt af Niels Bohr, og et stykke længere bag ude i feltet kommer filosoffen Søren Kierkegaard, erhvervsmanden A.P. Møller og fysikeren H.C. Ørsted.

Wednesday, April 21, 2004

Lidt om gnostikerne
Gnostikerne eksisterede muligvis allerede, da kristendommen kom til verden, skønt ingen historiker har turdet give et præcist bud på, hvilken af de to bevægelser, der kom først. Men næsten 200 år efter Jesus død havde gnostiske synspunkter lige så stor indflydelse, som dem vi siden er kommet til at forbinde med hovedstrømmen i vestlig kristendom. Gnostikerne troede på, at mennesker kan opnå mystisk ophøjet viden igennem guddommelige åbenbaringer. De var en religiøst optændt, upraktisk anlagt flok, som i vidt omfang forkastede den jordiske verden som ufuldkommen. Nogle af dem betragtede den endog som djævelens skaberværk. Igennem askese, cølibat og faste forsøgte de at fremskynde døden og dermed genforeningen med Gud. De nedskrev deres åbenbaringer fra det høje i en række evangelier om Jesus liv, som fortalte en noget andet historie end den officielle version, vi i dag kender fra Det Nye Testamente. Gnostikerne tror ikke, at frelsen ligger i ens tro eller i ens gerninger, men i indsigt og personlig kendskab til det guddommelige og til sig selv.

Tuesday, April 20, 2004

Talent, tolerance og teknologi
I følge den amerikanske udviklingsøkonom Richard Florida afhænger vækst i højtudviklede samfund af tre fundamentale faktorer: Talent, tolerance og teknologi. Vækst opnås gennem produktivitetsstigninger, altså ved at folk arbejde bedre, hvis folk skal arbejde bedre kræver det innovation, altså talent. Talentfulde mennesker tiltrækkes af mangfoldighed og individuelle udfoldelsesmuligheder. Det kræver at minoriteter accepteres som en naturlig del af bybilledet.

Monday, April 19, 2004

Nigredo, Albedo og Rubedo
Først skal jeg konfrontere min skygge, dernæst det kvindelige i mig selv og så blivet et med selvet. En lang og smertefuld proces, hvor mange ting skal opleves som bevidstgøres på et ydre og et indre plan. En rejse, som går gennem splittelsens natur og videre ind mod en helhedsoplevelse, for til sidst at blive et med sig selv og verden på alle planer.

Sunday, April 18, 2004

Tre typer mennesker, fem slags ægteskaber
I følge de to amerikanske forskere Gotmann og Murray, hvor den ene psykolog og den anden er matematikere, findes der tre typer mennesker. En konfliksky, en opflammende og en forhandler, som kan finde sammen i fem forskellige slags ægteskaber, hvor tre regnes for stabile og to for problematiske. De stabile er to konfliksky sammen, to forhandler sammen og to opflammende sammen. De ustabile er en forhandler sammen med en konfliksky eller en med en opflammende. De to forskere har aldrig set noget par, hvor den ene er konfliksky og den anden er opflammende.

Saturday, April 17, 2004

Milleniumpris til Tim Berners-Lee
Finlands Teknologistiftelses første Milleniumpris på en mio. euro tilfalder den britiske professor Tim Berners-Lee, som er kendt for kodesproget HTML, der gjorde internettet tilgængelig for alle.

Monday, April 12, 2004

Hvad er Berlusconisme
Begrebet Berlusconisme bruges til at beskrive en verden, hvori mennesker lever i huse bygget af Berlusconi, ser fjernsyn kontrolleret af Berlusconi, læser aviser og uge-blade udgivet af Berlusconi, låner penge i banker ejet af Berlusconi, køber ind i supermarkeder ejet af Berlusconi, lejer filmvideoer i Berlusconibutikker, går i biografen og ser film produceret af Berlusconi, slapper af på Berlusconi-ejede tennisbaner, følger hans fodboldholds skæbne og får politiske budskaber servert af hans parti Forza Italia. (Kilde: www.ketupa.com)

Saturday, April 10, 2004

Danskeren går efter pris, pris og pris
"Jeg synes, at det er forstemmende, at danskerne kun vælger efter prisen, og vi bliver ikke honoreret for den indsats, vi gør for miljø, økologi og etik. Det er trist, at forbrugerne i så rigt et samfund, ser bort fra de værdier, for blot at få den billigst mulige vare", siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen fra Coop. Disse værdier er danskere åbenbart ligeglade med. Danskere synes bedst om lavprisvarehusene Netto, Føtex og Bilka, som ejes af Danmarks rigeste mand A.P. Møller.

Friday, April 09, 2004

Forslag om hashbar
Inspireret af ordningen i Holland har en værtshusejer i Ålborg stillet forslag til folketinget om en coffee shop på sit eget værtshus, som en slags forsøgsordning. Meningen er at der skal sælges hash under kontrollerede og lovlige former, således som det sker i Holland på de såkaldte coffee shops.

Thursday, April 08, 2004

Kina henrettede flest
Fordelt på 63 lande verden over blev mindst 2756 mennesker sidste år dømt til døden, og 28 lande henrettede i alt mindst 1146 personer. En håndfuld lande stod for de fleste henrettelser, og af dem var Kina i en kedelig klasse for sig, idet landet ifølge Amnesty henrettede mindst 726 mennesker. Tallet kan dog ifølge Amnesty være så højt som 10.000.

Wednesday, April 07, 2004

Microsoft åbner kildekode
Der er dog hverken tale om styresystemet Windows eller Office-pakken, men kun en mindre applikation, som bruges til at bygge Windows-installationspakker fra XML-kildekode. Kildekoden er frigivet under den såkaldte Common Public License, som oprindelig blev udviklet af IBM. Licensen tillader, at koden frit kan ændres og anvendes i kommercielle projekter. Så alt i alt ingen grund til at blive overrasket.

Tuesday, April 06, 2004

Flere fattigere end forbrugere
1.7 mia. af verdens 6 mia. mennesker er forbrugere. Det er dog nødvendigt at bruge mindre for at give plads til de 2.8 mia. fattige. De lever for under 15,- kr. eller hvad der svarer til 2 $ om dagen. Det vil give os allesammen en bedre livskvalitet at satse på sund mad, motion, sociale relationer og stimulering af hjernen. Envidere vil en investering i de fattige også gavner forbrugerenes egen sikkerhed.

Monday, April 05, 2004

En prioriteringssag
Der sælges make-up for 18 mia. dollar og parfume for 15 mia. dollar om året. Kæledyr sluger mad for 17 mia. dollar alene i USA og Europa. Prisen for at udrydde sult ligger på 19 mia. dollar om året. Rent drikkevand vil koste omkring 10 mia. dollar. Udryddelse af analfabetisme vil koste 5 mia. dollar. (World Watch Institute)

Sunday, April 04, 2004

Lost In Translation
Jeg har været inde for at se Lost In Translation. En meget omtalt film både i Danmark og i udlandet og efter min mening med god grund. Jeg synes den er en dejlig forfriskende oplevelse. Filmen er fyldt med gode billeder fra Tokyo, mættede stemninger og menneskelig nærhed mellem filmens to hovedpersoner, som hver på deres måde er lidt fortabte og ret ensomme.

Saturday, April 03, 2004

Sun og Microsoft indgår fornuftsægteskab
Nu er verden da gået helt agurk. En aftale sikrer, at de to koncerners teknologi kan arbejde ordentligt sammen. Det gælder især for software til servercomputere samt databasesoftware og emailsoftware. Endvidere udveksler de to tidligere rivaler licensrettigheder til hinandens patenter inden for kommunikationsprotokoller. Det skulle betyde, at de to koncerners software kan anvendes gnidningsfrit sammen. Sidst og ikke mindst indleder Sun og Microsoft samarbejde om at skabe teknologisk sampil mellem Java-teknologien og .NET-teknologien.

Friday, April 02, 2004

Matrix Revolutions
Matrix Revolutions er nu kommet på DVD i Danmark. Ved samme lejlighed købte jeg den nyeste med Iggy Pop, som allerede er blevet nedsat til halv pris og endnu mere nedsat er Madonnas nyeste CD kaldet American Life, som nu kun koster 40 danske kroner. Jeg fandt andre gode ting på mit kulturelle indkøbstrip, dels udvalgte digte af Dan Turell og dels en bog, som jeg endnu ikke havde af min ynglingsforfatter Paul Auster.

Thursday, April 01, 2004

Aprilsnar
Første april er dagen, hvor man skal passe på, fordi venner, kollegaer og bekendte kan være på krigsstien med alle mulige påhit. Det kan være en meget usandsynlig historie, som de prøver at få én til at tro på, blot for kunne at råbe aprilsnar, når det så er lykkedes.